ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند
رهبر معظم انقلاب اسلامی:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان، ایران و ترکمنستان را خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار خواندند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار