مراکز مشاوره دانشگاه‌ها باید تبدیل قانون‌گریزی سفید به قانون‌گریزی سیاه در استعمال دخانیات را در دستور کار قرار دهند
رئیس دانشگاه تهران:
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه مواجهه با قانون‌گریزی افراد در ارتباط با مصرف دخانیات، نیازمند عزم جدی است، گفت: تا عزم جمعی برای مواجهه با این قانون‌گریزی وجود نداشته باشد، قانون و مجری قانون نمی‌تواند فرآیند مواجهه را به تنهایی مدیریت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار