وجود ۷۰۰ اسیر فلسطینی بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی
یک مرکز فلسطینی خبر داد؛
یک مرکز پژوهشی فلسطینی از وجود ۷۰۰ اسیر فلسطینی بیمار در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار