انتساب ناکارآمدی‌ها به گفتمان انقلاب اسلامی ناشی از غرض‌ورزی یا ناآگاهی از نقش کارکرد‌ها و ساختارهاست
رئیس دانشگاه تهران؛
رئیس دانشگاه تهران گفت: شعار‌های انقلاب تاریخ مصرف ندارد و ثابت و بدون تغییر است، اما ممکن است برخی رفتار‌ها و فرآیند‌ها و ساختار‌های گذشته نیاز به اصلاح داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار