ساماندهی هیأت‌های مذهبی اتباع خارجی برای محرم
نشست ساماندهی هیأت‌های مذهبی اتباع خارجی در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران برگزار شد. در این جلسه درباره تهیه و تدوین آئین‌نامه صدور مجوز این هیأت‌ها برای برگزاری مراسم در ماه محرم بحث و تبادل نظر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار