سهرابی: سینمای کودک و نوجوان دچار یک عقب ماندگی تاریخی است / ۲۰۰ متن و طرح فیلم‌نامه به صندوق پروانه فارابی رسیده است
مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره وضعیت سینمای کودک و نوجوان گفت: در سینمای کودک و نوجوان ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که به یک یا چند سال اخیر هم برنمی‌گردد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار