نخستین بسته نهضت ملی مسکن در پرند بهره‌برداری می‌شود
به تعداد هزار و ۵۰۰ واحد؛
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: نخستین بسته نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید در پرند به تعداد یکهزار و ۵۰۰ واحد در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار