پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر زنجان تا پایان سال به نتیجه مطلوبی می‌رسد
معاون هماهنگی امور استانداری زنجان گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان تا پایان سال به نتیجه مطلوبی می‌رسد و برای تحقق این مهم، کار‌ها باید با سرعت خوبی پیش رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار