۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد
میزان خرید تضمینی گندم در کشور از مرز ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گذشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار