مرتضی فاطمی بهترین کارگردان جشنواره لندن شد
چهارمین جایزه جهانی برای «بی‌مادر»؛
سیدمرتضی فاطمی در چهارمین حضور جهانی خود با فیلم «بی‌مادر» جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره رینبو لندن دریافت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار