برپایی اردوی «راویان پیشرفت» ویژه اصحاب رسانه
رئیس سازمان بسیج رسانه خبر داد؛
رئیس سازمان بسیج رسانه از برپایی اردوی «راویان پیشرفت» ویژه اصحاب رسانه سراسر کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار