صهیونیست‌ها ۵ خانه را تخریب کردند؛ ۳۰ فلسطینی آواره شدند
نظامیان صهیونیست با تخریب دو آپارتمان مسکونی موجب آوارگی پنج خانواده شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار