تأمین مالی از بازار سرمایه آسان‌تر از قبل شد
با حضور رئیس سازمان بورس و سایر مدیران بازار سرمایه از «پذیره‌نویسی حق‌تقدم الکترونیک»، «مرکز افکارسنجی»، «سامانه جمع‌سپاری (مرکز آزمون)» و «صکوک پلاس» رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار