هشدار قرمز فعال شدن آتشفشان کیلویا در هاوایی
آتشفشان کیلویا در هاوایی فعال شده و نگرانی‌های شدیدی ایجاد کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار