نجات صیادان مفقودشده با عملیات پهپادی سپاه‌
یک فروند شناور صیادی حامل دو نفر از صیادان جزیره بوموسی بعد از خراب شدن موتور و از کار افتادن Gps شناور، به مدت سه روز در دریا سرگردان و مفقود شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار