سازمان آمار اروپا: منطقه یورو در رکود اقتصادی به سر می‌برد
سازمان آمار اروپا گزارش داد که اقتصاد منطقه یورو پس از انقباض اقتصادی در دو فصل متوالی وارد یک وضعیت رکود شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار