مسیر جایگزین خط آسیب دیده لوله انتقال آمونیاک در حال تکمیل است
روسیه:
در پی انفجار در خط لوله آمونیاک تولیاتی- اودسا در منطقه خارکیف اوکراین، مسکو اعلام کرد که ساخت مسیر جایگزین آن در حال تکمیل است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار