برگزاری آزمون‌های دقیق و مطمئن موجب عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه می‌شود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
پورعباس در نشست عوامل اجرایی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری آزمون‌های دقیق و مطمئن موجب ارتقای عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار