تدوین طرح تولید ۱۰ میلیون نهال جنگلی توسط زنان روستایی و عشایری
طرح تولید ۱۰ میلیون اصله نهال جنگلی توسط زنان روستایی و عشایری طی نیمه دوم امسال در ۱۰ استان کشور تدوین و برای تایید و بازبینی به دفتر امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار