در خواست تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وضعیت توسعه خوابگاه‌های متاهلی
در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار ارائه توضیحات در خصوص وضعیت توسعه خوابگاه‌های متاهلی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار