حاکمیت نباید اکوسیستم سازی کند/ مستند لاتارینو روایت واقعیت‌هایی از فضای اکوسیستم نوآوری در ایران است
در نشست آسیب شناسی زیست‌بوم استارتاپی مطرح شد
مستند لاتارینو در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) اکران شد و سپس، نشست تخصصی آسیب شناسی وضعیت زیست بوم استارتاپی ایران با حضور آقای حمیدیا رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مققنه، آقای روزبهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، آقای حسین حسینی رئیس دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق (ع) و آقای حسن پناهی، تهیه کننده مستند لاتارینو برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار