راندن مردم کم‌درآمد از تهران سیاست مدیران قبلی شهرداری
شهردار تهران مطرح کرد؛
شهردار تهران گفت: سیاست مدیران قبلی، راندن مردم کم‌درآمد از تهران بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار