درآمد ۲۳۰۰ میلیاردی ۱۲۳ سلبریتی و بلاگر/ شناسایی مالیاتی پزشکانی که کارت به کارت می‌کنند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بخشی از جامعه پزشکی به‌دنبال استفاده از کارت به کارت یا پول نقد به‌جای کارتخوان است، برای تعدادی از آن‌ها اخطاریه ارسال شده و بخش دیگر از پزشکان از طریق حساب‌های مشکوک به تجاری، سامانه سوت‌زنی و بازرسی میدانی شناسایی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار