تغییر کاربری ۲۶۰ هکتار از اراضی خوزستان برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان خبر داد
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: برای تامین زمین طرح نهضت ملی بیش از ۲۶۰ هکتار از اراضی مستعد تغییر کاربری داده شده است. همچنین بیش از ۳۱۰ هکتار نیز جهت تغییر کاربری در حال طی مراحل اداری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار