روش‌های نانوساخت به کمک توسعه ابزار‌های زیست‌الکترونیک آمد
با استفاده از روش‌های نانوساخت، یک ابزار زیست‌الکترونیک آلی ساخته شده است که می‌تواند درمان دقیق را میسر کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار