چابکسازی ستاد وافزایش توان عملیاتی یگان‌ها در دستور کار فراجا است
فرمانده کل انتظامی کشور:
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: چابک سازی ستاد و افزایش توان عملیاتی یگان‌های صفی با توجه به خیل عظیم ماموریت‌های پلیسی در دستور کار فراجا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار