وزیر ارشاد: تمدن منحوس غرب ادب خود را با توهین به مقدسات نشان داد
وزیر ارشاد می‌گوید این تمدن منحوس که بنای خود را بر بی‌احترامی به ادیان گذاشته، به اسم آزادی بیان، به مقدسات توهین می‌کند و ادب خود را اینچنین نشان می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار