متقاضیان طرح جایگزینی خودرو منتظر پیامک واریز وجه باشند
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: قرار است از هفته جاری، ایران خودرو پیامک تکمیل وجه برای متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده ارسال کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار