نخستین گعده «هم پیشه» برگزار شد
با حضور برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران؛
نخستین گعده «هم پیشه» با حضور برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار