افت ۳۰ میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران
نسبت به سال گذشته صورت گرفت
حجم آب موجود در سد‌های پنج‌گانه تهران در حالی در آخرین روز‌های تیرماه با کاهش ۳۰ میلیون مترمکعبی روبرو شده که گزارش‌ها نشان از افزایش دما و مصرف آب دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار