اعتصاب بازیگران گریبان ونیز را هم گرفت
فیلم «چالشگران» به دلیل اعتصاب انجمن بازیگران از افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز حذف و نمایش آن به آغاز به سال ۲۰۲۴ موکول شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار