انتشار هرگونه پوستر بی حجاب در اقلام تبلیغی جشن‌ها و جشنواره‌ها خلاف قانون است
مدیرکل دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل:
همانطور که تولید و پخش آثار سینمایی و تصویری بدون رعایت حجاب مغایر قانون است، انتشار هرگونه پوستر و اقلام تبلیغی بی‌حجاب نیز خلاف قانون است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار