مهارت و کیفیت آموزشی دانشجویان پزشکی عمومی از اولویت‌هاست
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران:
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران گفت: براین اساس، به جای بیمارستان‌هایی که بر محور آموزش تخصصی و فوق تخصصی فعال هستند، بیمارستان‌های دیگری را برای آموزش دانشجویان در نظر گرفته‌ایم.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار