طحان نظیف: بخشی از ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها برطرف شده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» توضیحاتی ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار