انتقاد از حذف قیر تهاتری و معطل ماندن پروژه‌های عمرانی
مسئول بسیج سازندگی از طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام در حذف قیر تهاتری و معطل ماندن پروژه‌های عمرانی آسفالت راه روستایی انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار