اسکان نخبگان پارک فناوری پردیس در شهر هوشمند
دهقانی فیروزآبادی خبر داد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری توسعه خطوط صادرات محصولات و اسکان نخبگان را از اهداف این معاونت برای حمایت از پارک پردیس دانست و گفت: نخبگان این پارک در شهر هوشمند پردیس اسکان می‌یابند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار