گفتگو با پژوهشگری که نقشه فلسطین را تهیه کرد در «ساعت به وقت قدس»
«ساعت به وقت قدس» در قسمت جدید به گفتگو با نویسنده و پژوهشگری می‌پردازد که نقشه فلسطین را با جزئیات منتشر کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار