مسابقه کتابخوانی «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» تمدید شد
برای دومین بار متوالی؛
مسابقه مجازی دانشجویی کتابخوانی هشت بهشت به درخواست دانشجویان و برای دومین بار متوالی تمدید و از ۷ مهر ماه به جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ موکول شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار