اگر تحصیل را بخاطر نگاه مالی ادامه دهیم جامعه رشد نخواهد کرد
امام جمعه اهل سنت بندرعباس:
امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: اگر بنا باشد تحصیل را بخاطر نگاه مالی ادامه دهیم هیچ گاه جامعه ما رشد نخواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار