آموزش وپرورش محور همه تحولات و پرچمدار تعلیم وتربیت کشور است
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی:
معاون وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: آموزش وپرورش محور همه تحولات و پرچمدار تعلیم و تربیت کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار