سومین سال خشک متوالی کشور پایان یافت
سخنگوی صنعت آب اعلام کرد؛
سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌عنوان سومین سال خشک متوالی با آثار ملموس خشکسالی هیدرولوژیکی در ایران به پایان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار