گردشگری سلامت، روزنه‌ای مغفول در نظام سلامت ایران
هر گردشگر سلامت به طور میانگین ۳ الی ۵ هزار دلار آورده اقتصادی برای کشور میزبان دارد. این یعنی با حضور ۲۰۰ هزار گردشگر متقاضی درمان هزار میلیون دلار برای کشور میزبان به ارمغان آورده می‌شود
ارسال نظرات
آخرین اخبار