شرط صحرایی برای استفاده از نیروهای خرید خدماتی
وزیر آموزش و پرورش گفت: به‌ جز نیروهای خرید خدماتی که با آزمون جذب شدند، معلم شدن بدون آزمون استخدامی با یک شرط امکان پذیر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار