حفاظت از حریم خانواده باید دستور کار مشترک جهان باشد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
خزعلی در جمع زنان پیشکسوت عرصه جهاد و مقاومت و دفاع مقدس گفت: بحث رئیس جمهور در حفاظت از حریم خانواده باید در دستور کار مشترک جهانی قرار بگیرد چرا که خانواده به عنوان فطری‌ترین کانون بشری در خطر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار