اشد مجازات برای فرد مهاجم به سفارت آذربایجان+فیلم
ستایشی در پاسخ به دانشجو مطرح کرد؛
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستان تهران اشد مجازات در کیفرخواست صادره در خصوص فرد مهاجم به سفارت آذربایجان را از دادگاه خواسته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار