پنتاگون: تعطیلی دولت آمریکا به نفع ایران، چین و روسیه است
با نزدیک شدن به موعد تعطیلی دولت «بایدن»، سخنگوی پنتاگون امروز اعلام کرد: تعطیلی دولت آمریکا به نفع ایران، چین و روسیه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار