وزیر نیرو: ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل می‌شود
وزیر نیرو گفت: ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب با بهره برداری از دو خط آبرسانی از طریق انتقال آب دریا به اصفهان وارد می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار