حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد
محقق دانشگاه راتگرز روش برای تشخیص اولیه بیماری‌های عفونی کشنده با استفاده از یک آزمایش بسیار حساس ایجاد کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار