میراثی در دست باد/ چرا جشن حافظ به سمت یک پلتفرم نمایش‌خانگی غش کرد؟
بسیاری از منتقدان بر این نکته تاکید دارند که جشن حافظ در دوره بیست و دوم خود، تمام اعتبارش را صرف تبلیغ محصولات یک پلتفرم خاص کرده است و در این راه نه تنها رسانه ملی بلکه آثار برخی از پلتفرم‌های رقیب را نیز نادیده گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار