مسئولان قرض کرده و طلب گندمکاران را پرداخت کنند + فیلم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با دانشجو:
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد : عدم به موقع پرداخت طلب گندمکاران منجر به تاخیر در کشت و به کاهش ۲۵ درصدی عملکرد کشاورزان می‌شود. باید خسارت کشاورزان پرداخت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار